KERJAYA

parallax background
JURUTERA PROJEK / PENYELARAS PROJEK
Peranan & Tanggungjawab
Membantu Pengurus Projek.

Mengikuti aktiviti pembinaan di tapak.

Memastikan pematuhan sub-kontraktor kepada dokumen pembinaan dan peraturan-peraturan Pihak Berkuasa terkini.

Membantu mengkaji penyerahan kontraktor (lukisan kedai, bahan, RFI, dan lain-lain)

Menyediakan semua arah di tapak yang diperlukan.

Berhubung dengan JKR, perunding dan subkontraktor.

Memantau perkembangan fizikal sub-kontraktor.

Membantu menyediakan dokumen untuk penyerahan projek.

Kelayakan & Keperluan
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam atau disiplin yang berkaitan dari Universiti yang diiktiraf.

Sekurang-kurangnya mempunyai 3 tahun pengalaman kerja yang kuat dengan cerun, jalan raya dan projek infrastruktur.

Pengalaman cerun akan menjadi kelebihan tambahan dengan projek JKR.

Berkebolehan berkerja dalam pasukan dan keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat.

Bersedia untuk melakukan perjalanan dan bekerja di luar stesen.

Boleh bekerja di bawah tekanan dan secara bebas dengan pengawasan yang minimum.
JURUUKUR BAHAN
Peranan & Tanggungjawab
Untuk melaporkan kepada Pengurus QS dan bertanggungjawab untuk semua QS dan perkara kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pembinaan termasuk tetapi tidak terhad kepada sijil pembayaran, tuntutan, pesanan variasi, dll.

Memberi bantuan kepada pasukan semasa rundingan, timbang tara atau apa-apa bentuk penyelesaian pertikaian yang lain.

Harga / ramalan kos bahan-bahan yang berbeza yang diperlukan untuk projek itu.

Menyediakan dokumen tender, kontrak, belanjawan, kuantiti dan dokumentasi lain.

Mengesan perubahan kepada reka bentuk dan / atau kerja-kerja pembinaan dan menyesuaikan unjuran anggaran dengan sewajarnya.

Ukur dan nilai kerja yang dilakukan di tapak.

Berhubung dengan pelanggan dan profesional pembinaan lain, seperti pengurus tapak, pengurus projek dan penyelaras projek.

Menjalankan tanggungjawab lain yang berkaitan dengan kedudukan ini sebagaimana yang sesuai.

Kelayakan & Keperluan
Sekurang-kurangnya Diploma / Ijazah dalam Ukur Bahan dari universiti yang diiktiraf diiktiraf.

Pemohon graduan baru digalakkan memohon.

Kemahiran komputer dan kemahiran komunikasi yang sangat baik adalah penting.

Seorang semangat berpasukan dengan keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat.

Boleh bekerja di bawah tekanan dan secara bebas dengan pengawasan yang minimum.

Jenis Kerja: Sepenuh masa
PERANCANG PROJEK
Peranan & Tanggungjawab
Merancang, menganjurkan, memantau aktiviti tapak dan mengemaskini program kerja dengan sewajarnya.

Sediakan pernyataan kaedah dan berhubung dengan perunding & klien projek mengenai proses perancangan dan urutan proses dalam memenuhi keperluan projek.

Mengikuti & laporkan aktiviti projek semasa pra-pembinaan dan pembinaan pos.

Membantu Pengarah Projek / Pengurus Projek dalam penyediaan program kerja master projek.

Senaraikan dan berikan langkah-langkah pencegahan mengenai kelewatan kemajuan.

Mengekalkan hubungan dengan pengurusan mengenai perancangan projek dengan menjalankan analisis dan menyediakan kaedah.

Mengatur, merancang dan memantau aktiviti tapak dan mengemaskini program kerja dengan sewajarnya.

Kelayakan & Keperluan
Calon mestilah memiliki sekurang-kurangnya Diploma, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Pengurusan Projek atau setaraf.

Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan diperlukan.

Bagus dalam English & Bahasa Melayu

Komunikasi yang bagus dan kemahiran interpersonal

Mengenali penjadualan kerja / pengaturcaraan.

Komputer celik (MS Project & AutoCAD).

PEMBANTU/ EKSEKUTIF SUMBER MANUSIA
Peranan & Tanggungjawab
Menerima permohonan kerja dan merekod semua maklumat pekerja. Memantau, menyelenggara dan mengemas kini pangkalan data sumber manusia dan fail peribadi pekerja.

Bertanggungjawab dalam menyediakan surat berkaitan HR.

Memproses pengambilan baru, menyiarkan perubahan dan pergerakan kakitangan seperti kenaikan gaji, promosi, penamatan, peletakan jawatan dan pengesahan.

Bertanggungjawab memasukkan input yang tepat ke dalam perisian gaji.

Memproses gaji secara tepat pada masanya selaras dengan perundangan dan peraturan semasa.

Sediakan payslip bulanan pekerja.

Memberi sokongan yang cekap ke atas semua fungsi berkaitan gaji

Menyediakan maklumat berkaitan gaji untuk tujuan audit.

Menyediakan gaji bulanan dan semua caruman berkanun seperti KWSP, PERKESO, Zakat dan Cukai pendapatan.

Mengekalkan kerahsiaan maklumat gaji.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan apabila ditugaskan.


Kelayakan & Keperluan
Calon mestilah memiliki Diploma / Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia atau sekurang-kurangnya satu pengajian SPM atau setara.

Pengetahuan dan pengalaman dalam sistem pengurusan gaji.

Kompeten dalam menggunakan sistem penggajian dan alat pengkomputeran (Word dan Advanced Excel).

Berpengetahuan dalam menggunakan Sistem USB akan menjadi kelebihan tambahan.

Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman bekerja dalam pengurusan gaji.

Graduan baru / Kemasukan yang baru / Lepasan sekolah digalakkan memohon.

Jenis Kerja: Sepenuh masa.
PEMBANTU/ EKSEKUTIF ADMIN
Peranan & Tanggungjawab
Menghasilkan maklumat dengan menyalin, memformat, memasukkan, menyunting, mengambil, menyalin dan menghantar teks, data dan grafik.

Mengekalkan masa eksekutif dengan membaca, menyelidik dan mengarahkan korespondensi, merangka surat dan dokumen.

Menyambut tetamu secara peribadi atau melalui telefon, menjawab atau mengarahkan pertanyaan.

Menyediakan rujukan sejarah dengan membangun dan menggunakan pemfailan.

Mengekalkan bilik bekalan dan kabinet dengan kertas, pen, fail dan lain-lain bekalan pejabat.

Menubuhkan bilik mesyuarat, membuat pengaturan katering, memesan dan menyediakan peralatan audio-visual dan menyediakan agenda.

Kelayakan & Keperluan
Mempunyai Diploma / Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan atau Pengurusan Pejabat atau sekurang-kurangnya SPM atau kajian yang setaraf.

Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang sama.

Tahap siswazah / Kemasukan yang baru / Lepasan sekolah digalakkan memohon.

Seorang yang semangat berpasukan yang baik dengan keupayaan untuk bekerja di bawah tekanan.

Jenis Kerja: Sepenuh masa
PEMBANTU/ EKSEKUTIF AKAUN
Peranan & Tanggungjawab
Bertanggungjawab untuk menetapkan akaun penuh.

Bertanggungjawab untuk menutup akaun bulanan yang tepat pada masanya.

Bertanggungjawab untuk akaun projek.

Sediakan laporan akaun akhir.

Berhubung dengan juruaudit luaran dan setiausaha syarikat.

Penyesuaian akaun akruan, akaun prabayar dan lejar pembekal.

Sentiasa kemaskini kutipan dan hutang.

Kelayakan & Keperluan
Ijazah Sarjana Muda Kewangan / Perakaunan atau setara.

Graduan Baru

Komputer celik, pengalaman dan pengetahuan dalam perisian Perakaunan UBS.

Boleh memberi kerjasama dengan baik dan berkerja di bawah tekanan.

PNGK 2.50 ke atas.
KERANI TAPAK
Peranan & Tanggungjawab
Sediakan surat dan laporan, memfailkan dokumentasi, mentadbir telefon / faks, kemasukan data dan balas e-mel.

Penerimaan umum di pejabat tapak dan bertanggungjawab untuk keperluan stesen dan pejabat.

Seorang yang mahir dan biasa dengan komputer dan program yang berkaitan dengan industri.

Berpengetahuan dalam setiap aspek yang berkaitan dengan kerja pejabat.

Kelayakan & Keperluan
Sekurang-kurangnya Diploma / Sijil daripada universiti yang diiktiraf. Pengalaman minimum 1 tahun dalam kapasiti yang sama.

Diutamakan warganegara dengan lesen memandu yang sah.

Mesti celik komputer dan dapat mengendalikan Microsoft Words dan Excel serta PowerPoint.

Seorang yang bersemangat pasukan dengan keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat.

Jenis Kerja: Sepenuh masa.
DRAUGHTSMAN (PELUKIS)
Peranan & Tanggungjawab
Sediakan rancangan menggunakan perisian reka bentuk dan perancangan draf komputer.

Menghasilkan rekabentuk produk yang berkesan dengan menggunakan pemahaman mereka tentang kejuruteraan.

Sediakan pelbagai versi reka bentuk untuk disemak oleh jurutera.

Bekerja di bawah pengawasan jurutera.

Kelayakan & Keperluan
Diploma / Sijil Kejuruteraan (Sivil) atau setaraf dari universiti yang diiktiraf diiktiraf.

3 tahun pengalaman bekerja, berpengalaman dalam AUTOCAD & perisian reka bentuk perancangan lain.

Boleh bekerja di bawah tekanan dan secara bebas dengan pengawasan yang minimum.

Komited dan berdedikasi.

Jenis Kerja: Sepenuh masa.
GEOLOGIST / GEOTECHNICAL
Peranan & Tanggungjawab
Pembantu jurutera untuk menganalisis dan memberi cadangan untuk reka bentuk cerun dan kegagalan menggunakan teknik analisis yang ada termasuk model berangka dan kaedah keseimbangan had.

Periksa cerun untuk memeriksa tanda tekanan geoteknik, ketidakstabilan, tanah runtuh atau keadaan berbahaya yang lain.

Mengumpul, memahami, memasang, menganalisis dan mentafsir data pemantauan cerun dari prisma, extensometers dan inclinometers dan data air tanah dari piezometers. Ini termasuk pengumpulan data, menggunakan perisian dan penyampaian dan pelaporan bulanan atau mingguan yang diperlukan.

Mengendalikan tafsiran horizon dan menghasilkan peta struktur mendalam.

Penggunaan sifat seismik DHI, QI, dan AVO asas dalam tafsiran geologi.

Kelayakan & Keperluan
Calon mesti memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Geologi atau Geofizik, Lepasan Graduan digalakkan untuk memohon

Pengetahuan dan kemahiran menggunakan laman web alat pejabat MS (kata, kecemerlangan, akses, pandangan), AutoCAD, GIS, ArcGIS dan perisian lain yang berkaitan.

Moto-motivasi diri sendiri dan mempunyai keupayaan untuk bekerja secara bebas serta dapat bekerja dengan orang lain sebagai satu pasukan.

Mempunyai ijazah yang diiktiraf dalam Geologi atau Geoinformatics Engineering.